Privacy & cookies

Pivacyverklaring                              

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door Tuincentrum De Knotwilg, met maatschappelijke zetel te Oostendse Steenweg 243, 8000 Brugge Tuincentrum De Knotwilg respecteert het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Tuincentrum De Knotwilg kan Informatie over u verzamelen op diverse manieren, zoals door gegevens die direct van u verkregen worden, gegevens die opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt, wanneer u onze diensten gebruikt, onze online advertenties bekijkt of gegevens die we over u bekomen via andere bronnen, daar waar dat door de wet wordt toegestaan.

De informatie kan onder andere de volgende gegevens omvatten: naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, voorkeuren voor productgebruik en/of gedrag, demografische gegevens, …

Indien u Tuincentrum De Knotwilg informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u Tuincentrum De Knotwilg steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:

·         het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;

·         het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;

·         het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;

·         het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Tuincentrum De Knotwilg de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Tuincentrum De Knotwilg en haar klanten).

Tuincentrum De Knotwilg deelt deze informatie enkel met haar directe en indirecte leveranciers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht. U geeft aldus Tuincentrum De Knotwilg uitdrukkelijk de toestemming om de informatie door te geven aan haar verkopers, of leveranciers voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die Tuincentrum De Knotwilg over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Tuincentrum De Knotwilg beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Tuincentrum De Knotwilg behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. Tuincentrum De Knotwilg zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies (zie hieronder). De informatie over uw gebruik van de website, die dankzij de cookies gegenereerd kan worden, wordt door Google overgebracht en opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Google heeft dan ook het Privacy Shield certificaat bekomen. Het Privacy Shield is het gevolg van een verdrag gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd zoals dit wettelijk is vereist binnen de Europese Unie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. info (at) deknotwilg.be. U kan op dit emailadres ook terecht voor de uitoefening van uw recht op toegang, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde Privacycommissie.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt, en dat begrepen kan worden door de website die een cookie uitgaf. Tuincentrum De Knotwilg gebruikt cookies om waar te nemen hoe haar website gebruikt wordt en om terugkerende bezoekers een persoonlijkere, snellere en meer doelmatigere toegang te bieden.

Deze website maakt ook gebruik van cookies die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhouden voor welke producten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met behulp van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics) kunnen we u op andere websites advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Indien u geen reclame wenst te ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt eveneens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Disclaimer

Hoewel Tuincentrum De Knotwilg alles in het werk stelt om de inhoudelijke volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van haar website te garanderen, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. Tuincentrum De Knotwilg is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op haar website. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Op de naam en het logo van Tuincentrum De Knotwilg, evenals op alle andere tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken die opgenomen zijn op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Tuincentrum De Knotwilg en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Tuincentrum De Knotwilg op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Tuincentrum De Knotwilg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor privacyverklaringen van die andere partijen of websites.

E-mail

Voor al uw vragen met betrekking tot onze website, producten en diensten kan u terecht op het volgende emailadres: info (at) deknotwilg.be.

De Knotwilg, Oostendse Steenweg 243, 8000 Brugge
Ond. nr: 0647.577.443

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om uw surfervaring makkelijker te maken en om het verkeer op de website te analyseren. Privacy & cookies